confسومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر،داده کاوی و داده های حجیم در واحد مبارکه مجلسی برگزار شد:  
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر با حضور دانشجویان واساتید رشته کامپیوتر و ارائه کنندگان مقالات در محل سالن همایشهای واحد مبارکه - مجلسی برگزار گردید.
ابتدا دکتر علیرضا نوروزی دبیر اجرائی این کنفرانس ضمن خیرمقدم به کلیه شرکت کنندگان و تشکر از دست اندرکاران همایش توضیحاتی را در خصوص نحوه پذیرش و تعداد مقالات ارائه شده به دبیرخانه کنفرانس گفت: مقالات ارائه شده به کنفرانس امسال هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی نسبت به سالهای قبل از تنوع بیشتری برخوردار بود واز مجموع مقالات ارائه شده تعداد 77 مقاله پذیرفته شده است.
نوروزی ضمن تشکر از مشارکت های علمی سایر واحدهای استان اصفهان گفت: واحدهای خوراسگان،دولت آباد و نجف آباد بصورت جدی با این کنفرانس همکاری علمی داشته اند و تا پایان تیر ماه شش مقاله که از کیفیت بیشتری نسبت به سابر مقالات برخوردار باشند در مجلات علمی پژوهشی واحد مبارکه مجلسی به چاپ خواهند رسید.
دکتر سید محمد رضا لقمانیان معاون علمی واحد مبارکه - مجلسی گفت: با توجه به اینکه مبحث داده کاوی و داده های حجیم از مباحث بین رشته ای است بسیار حائز اهمیت است و وقتی می تواند قوی باشد که علاوه بر رشته کامپیوترتمامی رشته خود را ملزم به استفاده و ورود به این مبحث نمایند و از مسئولین اجرائی این کنفرانس خواست تا رسیدن این مبحث به جایگاه اصلی خود آنرا پیگیری نمایند.
سخنران کلیدی این کنفرانس آقای دکتر مجید هارونی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد بود که موضوع سخنرانی ایشان " بینایی ماشین و یادگیری عمیق" بود که ضمن بررسی مدل های مختلف یادگیری عمیق در حوزه داد های حجیم به بررسی فرصت ها و چالش های آن در علوم مختلف،مزایا،معایب و ساختار معماری های مختلف در حوزه یادگیری عمیق پرداخت .
در ادامه سایرارائه کنندگان مقاله، مقالات خود را برای حاضرین ارائه کردند.