دکترگلناری عنوان کرد: توجه به مدیریت سرمایه فیزیکی و در حوزه منابع انسانی، توانمند سازی نیروها و جانشین پروری مورد توجه این واحد دانشگاهی است

IMG 9552دکترمحمد عباسی گلناری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه مجلسی  نیز در این مراسم توجه مسوولان، کارکنان و اعضای هیات‌علمی را به اصل مهم برنامه‌ریزی و حرکت بر مبنای آن توصیه کرد و گفت: در حوزه منابع انسانی توجه به علاقه‌مندی‌ها و توانمندسازی نیروها، جلوگیری از وابستگی سازمان به تخصص یک نیرو با جانشین‌پروری مورد توجه است.

وی با اشاره به مدیریت سرمایه فیزیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه- مجلسی تشریح کرد: واحد مبارکه ـ مجلسی با ۷۵ هزار متر مربع فضای آموزشی، ۶ هزار متر فضای کارگاهی و آزمایشگاهی با تجهیزات، ۱۳۰ هکتار زمین، دارای سرمایه فیزیکی قابل توجهی است که باید با بسیج نیروهای انسانی و تحقق طرح‌های متعدد فناورانه و خلاق، مانند مراکز رشد و فناوری تأسیس شده در سایت شماره دو و تلاش در راستای تحقق طرح‌های مطالعه شده درآمدزایی دانش‌بنیان که به‌صورت مستمر در حال پیگیری است موجبات استفاده بهینه از این امکانات و سرمایه فیزیکی را فراهم کنیم. سپس دکترمجید عظیمی مدیرکل جدید توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه مجلسی در این نشست اظهار کرد: با توجه به تغییر نگاه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کلان و تغییر نگرش از شهریه‌محوری به درآمدهای غیر‌شهریه‌ای، پتانسیل‌های موجود در این دانشگاه و امکان حرکت به سوی این فعالیت‌ها این مسوولیت را پذیرفتم. در ادامه دکترمسعود گودرزی معاون سابق اداری ـ مالی این دانشگاه  نیز در این مراسم با ارائه گزارش عملکرد خود در زمان تصدی این پست به تعلق خاطرش به مجموعه اشاره و ابراز امیدواری کرد که برنامه‌های در دست اقدام رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه - مجلسی که با مطالعه قبلی هستند، موجب پویایی و رشد روزافزون این واحد دانشگاهی شود.

دکترمجتبی آقاجانی و  دکتر علیرضا حاجی کریمی معاونان سابق پژوهشی و دانشجویی، فرهنگی مبارکه ـ مجلسی سخنرانان دیگر این مراسم بودند که با ارائه گزارش عملکردها از تلاش همکاران خود قدردانی کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه - مجلسی، با  احکام جداگانه رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه - مجلسی، مسعود گودرزی معاون سابق اداری و مالی به سمت سرپرست دانشکده علوم انسانی منصوب شد و مجید عظیمی به سمت مدیرکل توسعه و مدیریت منابع انسانی، علیرضا حاجی کریمی معاون سابق دانشجویی فرهنگی به سمت مدیر آموزش، مجتبی آقاجانی معاون سابق پژوهشی به‌عنوان مدیر امور پژوهش، ارشادی به سمت معاون دانشجویی و فرهنگی و سید محمدرضا لقمانیان به سمت معاون علمی (آموزشی و پژوهشی) واحد مبارکه - مجلسی  منصوب شدند.