مجوز انتشارات واحد شهر مجلسی، پس از یک وقفه سه ساله و با تلاش حوزه پژوهشی مجدداً تمدید شد.entsharat2

لازم به ذکر است که در پروانه نشر کتاب واحد، آقای دکتر حمید ناظمی به عنوان مدیر مسئول  انتشارات واحد،  انتخاب شده است .