lohمرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته واحد شهر مجلسی در سومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، موفق به کسب عنوان مرکز تحقیقاتی برتر شد. به همین منظور طی مراسم هفته پژوهش در سال 97 که در روز سه شنبه 11 دی ماه در واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد، لوح تقدیر این موفقیت، به آقای دکتر حمید ناظمی سرپرست مرکز تحقیقاتی اهداء گردید.