دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر محمد گلناری عباسی را به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای مبارکه و شهرمجلسی» منصوب کردgolnari.

در حکم دکتر طهرانچی آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد گلناری عباسی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به‌ موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای مبارکه و شهرمجلسی» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

محمدمهدی طهرانچی

دکتر گلناری عباسی متولد سال 1346- اصفهان، دارای مدرک دکترای تخصصی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر است که سوابق اجرایی همچون معاونت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک)، معاونت اداری و مالی واحد شهر مجلسی، مدیر طرح و برنامه و معاونت اداری و مالی واحد خمینی‌شهر را در کارنامه خود دارد.

همچنین دکتر طهرانچی در نامه‌های جداگانه‌ای از زحمات و تلاش‌های دکتر عبدالله هادی وینچه در دوران سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه و دکتر محمد کوشافر در دوره سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی قدردانی کرد.