محمد خدائی

محمد خدائی

استادیار
گروه مواد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
پست الکترونیکی: m.khodaei@iaumajlesi.ac.ir
ایران، اصفهان، شهرمجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، کد پستی: 8631656451
تلفن: - - دورنگار: 03152472294

بیوگرافی

سوابق تحصيلي

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهکشورسال اخذ مدرک
دکتریبیوموادصنعتی اصفهانایران1394
کارشناسی ارشدمتالورژیصنعتی شریفایران1385

سوابق اجرایی

عنوان پستسازمانازتا
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی13911392
اپراتور میگروسکوپ الکترونی روبشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی13871391

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیفعنوان
1بیومواد فلزی، بیومواد سرامیکی، روش های نوین آنالیز مواد، میکروسکوپ الکترونی روبشی، ریخته گری

اطلاعات آموزشی

دروس تدریسی

ردیفعنوان درسمقطع تحصیلی
1ترمودینامیک، شیمی فیزیک، عملیات حرارتی، روش های نوین آنالیز مواد، طرلحی با کامپیوتر، دروس تخصصی بیوموادکارشناسی ارشد و کارشناسی

منابع درسی

موردی برای نمایش یافت نشد.

برنامه هفتگی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات

مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

موردی برای نمایش یافت نشد.

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

موردی برای نمایش یافت نشد.

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

ردیفپروهشگر (ها)عنوان پژوهشتاریخ تصویب طرحتاریخ خاتمه
1محمد خدائیبازسازی فیلامنت میکروسکوپ الکترونی روبشی13891389
2محمد خدائی، علیرضا فدوی، علیرضا گلعذارتصفیه مذاب آلیاژبرنز13901390

کتاب و تالیفات

کتاب و تالیفات

موردی برای نمایش یافت نشد.

اختراعات

اختراعات

موردی برای نمایش یافت نشد.

جوایز و افتخارات

جوایز و افتخارات

عنوانتاریخ کسبموسسه اهدا کنندههمکاران
مسابقات کشوری ریخته گری1379مرکز دانشکده های فنی کشور-
پژوهشگر برتر1391، 1392، 1393دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

موردی برای نمایش یافت نشد.

کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

موردی برای نمایش یافت نشد.

تابلوی اعلانات

تابلو اعلانات

موردی برای نمایش یافت نشد.

مرکز دانلود

مرکز دانلود

موردی برای نمایش یافت نشد.