جدول شهریه دانشجویان جدیدالورود و علی الحساب دریافتی سال تحصیلی 97-96
علی الحساب دریافتی برای ثبت نام   مقطع
 115.000.000  ---------- دکتری تخصصی
33,000,000 ---------- کارشناسی ارشد ناپیوسته
10,000,000 ---------- کارشناسی ناپیوسته
8,000,000 ---------- کارشناسی پیوسته
5,500,000 ---------- کاردانی پیوسته

 

دانشجویان جدید الورود میتوانند از طریق پرداخت الکترونیکی (اینترنتی)نسبت به واریز شهریه اقدام نمایند

- جهت واریز شهریه به صورت الکترونیکی ، داشتن رمز دوم کارت بانکی الزامیست

- پرداخت شهریه به صورت اینترنتی  و از طریق سامانه دانشجویی امکان پذیر می باشد