جدول شهریه دانشجویان جدیدالورود و علی الحساب دریافتی سال تحصیلی 97-96
علی الحساب دریافتی برای ثبت نام   مقطع
100.000.000ریال  ---------- دکتری تخصصی
40.000.000 ریال ---------- کارشناسی ارشد ناپیوسته
22.000.000 ریال ---------- کارشناسی ناپیوسته
15.000.000 ریال ---------- کارشناسی پیوسته
10.000.000 ریال ---------- کاردانی پیوسته

 

دانشجویان جدید الورود میتوانند از طریق پرداخت الکترونیکی (اینترنتی)نسبت به واریز شهریه اقدام نمایند

- جهت واریز شهریه به صورت الکترونیکی ، داشتن رمز دوم کارت بانکی الزامیست

- پرداخت شهریه به صورت اینترنتی  و از طریق سامانه دانشجویی امکان پذیر می باشد