تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۸-۹۹

 

 

ردیف

موضوع

روز

تاریخ

مدت

ملاحظات

 

۱

 

 

انتخاب واحد اینترنتی کلیه دانشجویان

 

شنبه

تا

پنج شنبه

   ۹۸/۱۱/۵

  تا    

  ۹۸/۱۱/۱۰

 

۶روز

 

 

برنامه برروی سایت ثبت نام  reg.iaumajlesi.ac.ir  قرار داده می شود

 

۲

 

دانشجویان میهمان (حضوری)

  یکشنبه

تا

پنج شنبه

  ۹۸/۱۱/۶

  تا

  ۹۸/۱۱/۱۰

 

۵ روز

میهمانان به همراه معرفی نامه و یا کارت دانشجویی معتبر، عکس و تصویر شناسنامه به اداره پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایند .(شنبه ها واحد تعطیل می باشد)

۳

شروع کلاسها

یکشنبه

۹۸/۱۱/۱۲

۱۶ هفته

مبنای محاسبه غیبت های کلاسی از تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ میباشد .

 

۴

 

 

حذف و اضافه

شنبه

تا

دوشنبه

۹۸/۱۱/۲۶

تا

۹۸/۱۱/۲۸

 

۳ روز

 

 

حذف و اضافه فقط در همین بازه انجام شده و بعد از آن امکانپذیر نیست

 

۵

پایان کلاسها

جمعه

۹۹/۳/۲۳

پایان هفته شانزدهم

حضوردانشجویان تاآخرین روزترم تحصیلی، درکلاسهای درس الزامی است .

۶

شروع امتحانات

یکشنبه

۹۹/۳/۲۵

-----

دریافت اینترنتی کارت اصلی ورود به جلسات از حداقل دو هفته قبل از شروع امتحانات آغاز میگردد .

۷

پایان امتحانات

پنجشنبه

۹۹/۴/۵

--

رسیدگی به اعتراضات از طریق سایت انجام میشود.

تذکرات :

   ۱- دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

   ۲- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت  دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .

   ۳- غیبت بیش از  ۳/۱۶  درهرقسمت درس منجربه حذف درس خواهدشد.

 

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۸-۹۹

 

ردیف

موضوع

روز

تاریخ

مدت

ملاحظات

۱

ارائه و ثبت نهایی دروس توسط گروههای آموزشی

----

   ۹۸/۶/۱

----

 

 

برنامه برروی سایت ثبت نام  reg.iaumajlesi.ac.ir  قرار داده می شود

 

۲

 

انتخاب واحد اینترنتی کلیه دانشجویان

شنبه

تا

پنج شنبه

   ۹۸/۶/۹

  تا    

  ۹۸/۶/۲۱

 

 

۱۳ روز

 

 

۳

 

دانشجویان میهمان (حضوری)

  یکشنبه

تا

پنج شنبه

  ۹۸/۶/۱۰

  تا

  ۹۸/۶/۲۱

 

۱۰ روزکار

میهمانان به همراه معرفی نامه و یا کارت دانشجویی معتبر، عکس و تصویر شناسنامه به اداره پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایند .(شنبه ها واحد تعطیل می باشد)

۴

شروع کلاسها

یکشنبه

۹۸/۶/۲۴

۱۶ هفته

مبنای محاسبه غیبت های کلاسی از تاریخ ۹۸/۶/۲۴ میباشد .

 

۵

 

 

حذف و اضافه

شنبه

تا

سه شنبه

۹۸/۷/۶

تا

۹۸/۷/۹

 

 

۴ روز

 

 

حذف و اضافه فقط در همین بازه انجام شده و بعد از آن امکانپذیر نیست

۶

پایان کلاسها

جمعه

۹۸/۱۰/۱۳

پایان هفته شانزدهم

حضوردانشجویان تاآخرین روزترم تحصیلی، درکلاسهای درس الزامی است .

۷

شروع امتحانات

یکشنبه

۹۸/۱۰/۱۵

-----

دریافت اینترنتی کارت اصلی ورود به جلسات از حداقل دو هفته قبل از شروع امتحانات آغاز میگردد .

۸

پایان امتحانات

پنجشنبه

۹۸/۱۰/۲۶

--

رسیدگی به اعتراضات از طریق سایت انجام میشود.

تذکرات :

   ۱- دانشجويان موظف به رعايت قوانين آموزشي ( پیشنیاز ، هم نیاز ، سقف واحد و... ) مي باشند .

   ۲- باتوجه به اینکه بعد از زمان انتخاب واحد امکان دارد در بعضی از دروس ارائه شده تغییراتی ایجاد گردد ( اضافه یا حذف دروس ) لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت  دروس و تثبیت نهائی آن در حذف و اضافه شرکت نمائید .

   ۳- غیبت بیش از  ۳/۱۶  درهرقسمت درس منجربه حذف درس خواهدشد.