تحصیلات تکمیلی

 به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد میرساند، آخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد در تابستان 94،پانزدهم شهریور (94/6/15) می باشد