download5  دانلود جزوه های درسی اساتید

 

download5  فرم درخواست مهمانی دوره تابستان

 

 download5 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 download5فرم درخواست حذف ترم

 

 download5فرم درخواست مرخصی

 

 download5فرم تعهد نامه کمیسیون مواردخاص

 

 download5فرم تعهد نامه کمیسیون مواردخاص(کارشناسی ارشد)

 

 download5فرم درخواست بازگشت به تحصیل

 

 download5فرم درخواست وتعهدنامه استفاده ازماده 24 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

 

download5فرم دریافت مدرک تحصیلی

 

download5فرم درخواست دانشجو جهت دریافت کارنامه وگواهی اشتغال به تحصیل

 

download5 سوالات متداول دانشجویی

 

download5 فرم های کارآموزی

 

فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی وفرم داوریdownload5