جدول زمان بندی ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید(مهر ماه 96)

روز و تاریخ ساعت 8:30 الی 15

 

11 شهریور  الی 12شهریور ماه 1396

 

پذیرفته شدگان دکترای تخصصی دوشنبه 23/6/94دی های جدید


14 شهریور ماه 1396


 

 

 پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته مهر ماه 96

 


11 شهریور  الی 25شهریور ماه 1396

 

پذیرفته شدگان بدون آزمون کاردانی وکارشناسی پیوسته

         وکارشناسی نا پیوسته

تذکر :

    ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون آزمون کاردانی وکارشناسی حداقل 48 ساعت پس از ثبت نام در سایت مرکز آزمونwww.azmoon.org، با مراجعه حضوری ومدارک لازم  امکان پذیر می باشد