جدول زمان بندی ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید(بهمن ماه 95)

روز و تاریخ ساعت 8:30 الی 15

 

18 دیماه  الی 30 بهمن ماه 1395

 

پذیرفته شدگان دکترای تخصصی(ثبت نام با تاخیر مهر95) دوشنبه 23/6/94دی های جدید18 دیماه  الی 30 بهمن ماه 1395

 

 

 پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته بهمن ماه 95 و

ثبت نام باتاخیر پذیرفته شدگان مهر 95

 

18 دیماه  الی 30 بهمن ماه 1395

 

پذیرفته شدگان بدون آزمون کاردانی وکارشناسی پیوسته

         وکارشناسی نا پیوسته

تذکر :

    ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون آزمون کاردانی وکارشناسی حداقل 48 ساعت پس از ثبت نام در سایت مرکز آزمونwww.azmoon.org، با مراجعه حضوری ومدارک لازم  امکان پذیر می باشد