مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی جدید

 ثبت نام  از پذیرفته شدگان بدون آزمون کاردانی وکارشناسی  حداقل 48 ساعت پس از ثبت نام در سایت مرکز آزمون www.azmoon.org ، با مراجعه حضوری ومدارک ذیل امکان پذیر می باشد

1-     عکس 4*3 : 8 قطعه

2-    اصل شناسنامه  و2 سری  تصویر ازتمام صفحات،

3-    اصل کارت ملی و2 سری  تصویر

4-    مدرک مقطع پایه و2 سری  تصویر

  • پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته: اصل مدرک دیپلم نظام جدید یا اصل مدرک دیپلم فنی و حرفه ای یا کار و دانش (درصورت آماده نبودن اصل مدرک ارایه گواهی موقت الزامی است)
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته: اصل مدرک پبش دانشگاهی یا اصل مدرک دیپلم نظام قدیم و یا اصل مدرک کاردانی پیوسته (درصورت آماده نبودن اصل مدرک ارایه گواهی موقت الزامی است)

        *  رسید پستی درخواست تاییدیه تحصیلی  جهت پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته وکارشناسی پیوسته(مراجعه به دفاتر خدمات پستی جهت درخواست تاییدیه تحصیلی)

  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته: اصل و یا گواهی پایان دوره کاردانی و ریز نمرات آن
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته: اصل و یا گواهی پایان دوره کارشناسی و ریز نمرات آن
  • پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی: اصل و یا گواهی پایان دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات آن

5-    چک یا سفته جهت تضمین ارایه اصل مدرک پایه (دکتری : یکصد میلیون ریال - کارشناسی ارشدنا پیوسته : بیست میلیون ریال - کاردانی و کارشناسی : ده میلیون ریال

6-    مدرک نظام وظیفه (مخصوص برادران)

الف- اصل و 2 برگ کارت پایان خدمت ویا معافیت دایم (کارتهای قدیمی اعتبار ندارد)

ب- گواهی و رضایت نامه از محل خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح.

ج- گواهی اشتغال در آموزش و پرورش ویا کارت معافیت(مخصوص شاغلین در آموزش و پرورش)

د- مشمولان و متقاضیان معافیت تحصیلی.

  • پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته: گواهی دیپلم فنی و حرفه ای یا کار و دانش یا دیپلم نظام جدید و 1 برگ تصویر آن
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته: گواهی پیش دانشگاهی و دیپلم سه ساله و 1 برگ تصویر آنها
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته: گواهی اتمام دوره کاردانی و 1 برگ تصویر آن
  • پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشدناپیوسته: گواهی اتمام دوره کارشناسی و 1 برگ تصویر آن
  • پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی: گواهی اتمام دوره کارشناسی ارشد ویا دکترای حرفه ای و 1 برگ تصویر آن

7-    تکمیل و پرینت فرمهای ثبت نام موجود در وب سایت دانشگاه وتهیه لوح فشرده (CD)اسکن مدارک شامل :عکس،صفحات شناسنامه، کارت ملی ومدرک پایه