1-کلیه فعالیتهای مربوط به ستاداقامه نماز

2-عمره دانشجویی

3-ازدواج دانشجویی

4-برنامه ریزی اردوهای فرهنگی – زیارتی- سیاحتی برون استانی ودرون استانی

5-برنامه ریزی ونظارت بر هیئت های مذهبی وتشکل های دانشجویی

6-کلیه فعالیتهای مربوط به ستاد شاهدوامور ایثارگران

7-پی گیریهای امورات فرهنگی درسطح واحد ازجمله مناسبتها در نمازخانه    

8-برنامه ریزی جهت حضور مبلغین درواحد وخوابگاهها

9--حضور درجلسات منطقه ونهاد نمایندگی مقام معظم رهبری وستاد اقامه نمازاستان

10-تقسیم بندی بودجه فرهنگی واقدام بررسی کلیه فاکتورها

11-همکاری با تشکل اساتید در خصوص برنامه های آنان

12-ارسال کلیه گزارشهای فرهنگی جهت سایت به آقای مهندس منصوری

13-اقدام نامه های دریافتی اعم معاونت فرهنگی،نهاد،استان ودیگر ارگانها

14-همکاری با کانون قرآن وعترت در خصوص مسابقات مناسبتها نمایشگاهها وگزارشات

 

 

 

   

 

 

 


فعالیتهای ستاد اقامه نماز

1-برگزاری نمازهای جماعت درنماز خانه امام خمینی(ره) و مسجد القائم(عج)

2-بیان معارف دینی ، احکام و پاسخ به شبهات توسط ائمه جماعت

3- برگزاری جلسات شورای اقامه نمازبصورت ماهیانه

4- چاپ نشریه محراب عشق با موضوع نماز

5-تعمیر وتجهیز نماز خانه و مسجد

6- هماهنگی وحضور مبلغین جهت پاسخگویی به شبهات دانشجویان درخوابگاهها

7- برگزاری مسابقات کتابخوانی باموضوع نماز ویژه دانشجویان همراه با اهداء جوائز

8- برگزاری مسابقات کتابخوانی باموضوع نماز ویژه اساتید،کارکنان وخانواده ایشان

9- برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع نمازویژه فرزندان کارکنان واساتید

10- برگزاری جشن تکلیف فرزندان کارکنان واساتید واهداء هدایا

11- برگزاری گفتمان ونشست های دانشجویی با موضوع نماز

12- هماهنگی واجرای دوره آموزشی مرتبط با نماز

13- تشویق فعالان اقامه نماز(دانشجویان ،اساتید وکارکنان)

فعالیتهای ستاد شاهد

1-   پیگیری امورات آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی فرزندان شاهد و ایثارگر

2-  برگزاری اردوهای فرهنگی زیارتی به مقصد مشهد مقدس

3- برگزاری مسابقات فرهنگی قرآنی

4-برگزاری جلسات توجیهی دانشجویان

5- برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی

6-برگزاری نشست با مسولین بنیاد شهید و امور ایثارگران

7-معرفی و تقدیر از دانشجویان شاهد و ایثارگر