ساعات سرویس دهی شهر اصفهان

اطلاعیه امور نقلیه

دانشجویان گرامی در صورت نیازبه سرویس ایاب ذهاب اصفهان  در ترم تابستان با شماره 52473559تماس حاصل نمایید.