فعالیتهای اداره فارغ التحصیلان به دو بخش عمده مراحل صدور مدرک و پاسخگویی به مراجعات تقسیم می شود:

 الف )مراحل صدور مدرک

۱- ثبت ورود پرونده به فارغ التحصیلان
۲- بررسی اجمالی پرونده جهت تکمیل بودن مدارک فیش ارزشیابی ، تصویر شناسنامه ، مدرک پایه و عکس
۳- در صورت عدم کارت معافیت یا پایان خدمت مسئول امور مشمولین نامه لغو معافیت صادر کرده و یک نسخه آن را به فارغ التحصیل می دهد.
۴- کدینگ پرونده
۵- آماده سازی پرونده ( سابقه آزمون ، مجوزهای لازم و ...)
۶- تهیه پیش نویس و بررسی محلی پرونده
۷- صدور مدرک موقت
۸- بررسی مدرک موقت با مدارک موجود در پرونده
۹- الصاق عکس و تمبر و  چسب مدارک موقت
۱۰-  امضاء معاون دانشجویی و رئیس واحد و مهر دانشگاه
۱۱-  آماده سازی مدارک لازم جهت صدور مدرک نهایی
۱۲-  صدور مدرک نهایی ( دانشنامه یا مصوب )
۱۳-  مطابقت مدرک نهایی و موقت
۱۴-  الصاق عکس و تمبر مدرک نهایی
۱۵- امضاء رئیس واحد
۱۶- ارسال مدارک به سازمان جهت تایید  

لازم به ذکر است تمام موارد فوق در قسمت ردیابی فراغت ثبت شده و فارغ التحصیل می تواند با مراجعه به سایت از تمام مراحل فراغت از تحصیل خود مطلع گردد
ب) پاسخگویی به مراجعات
تحویل مدارک موقت و نهایی(لطفا قبل از مراجعه جهت دریافت با یکی از کارشناسان تماس تلفنی داشته باشید)
پاسخگویی به استعلام نامه ها
تحویل ریز نمران، تراز مالی و ...
موارد فوق توسط کارشناسان امور فارغ التحصیلان انجام می شود.
  اطلاعات مهم و ضروری مورد نیاز مراجعین به وب سایت :
 الف) مدارک مورد نیاز جهت صدور مدرک المثنی
اخذ تعهدنامه از فارغ التحصیلان مطابق فرم ارسالی از سازمان
اعلام مفقود شدن به سازمان
تهیه یک برگ استشهاد محلی مطابق فرم سازمان - یکی از امضاءها باید بصورت ثبت محضری به دانشگاه ارائه شود
تهیه آگهی در سه نوبت هر دو هفته یک باردر روزنامه های کثیرالانتشار - ارائه سه نسخه آگهی در روزنامه به واحد دانشگاهی
واریز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب  ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴  زبرجد تهران جهت صدور مدرک نهایی المثنی
 ب) ضوابط تعیین فارغ التحصیلان ممتاز
داشتن معدل کل حداقل ۱۷ برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و معدل کل حداقل ۱۸ برای فارغ التحصیلان مقطع کاردانی
دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند اگرچه دارای معدل کل بالای ۱۷ باشند مشمول این آیین نامه نمی باشند
دانشجویانی که از ماده ۴۷ آیین نامه آموزشی استفاده کرده باشند مشمول این آیین نامه نمی شوند
جزء ده درصد فارغ التحصیلان برتر بر اساس تعداد ثبت نام شدگان واحد دانشگاهی باشند
حداکثر ظرف مدت چهار نیمسال فارع التحصیل شده باشند
فارغ التحصیلان واجد شرایط این آیین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آیین نامه را خواهند داشت
پذیرش دانشجو فقط در رشته هم نام امکان پذیر است
معرفی فارغ التحصیلان ممتاز توسط واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش
ج) مدارک مورد نیاز صدور ریز نمرات جهت ترجمه
۱- تصویر شناسنامه 
۲- تصویر مدرک نهایی
۳- تصویر کارت ملی
۴- واریز مبلغ ۳۰۰۰۰۰  ریال به حساب   ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴   زبرجد تهران بانک ملی