پیرو بخشنامه شماره ۱۹۸۹۲۶/۴۳ مورخ ۲۳/۶/۸۷ در مورد ضوابط و مقررات تحویل مدارک فارغ التحصیلان مشمول دانشگاه به اطلاع میرساند:

فارغ التحصیلان ذکور(مرد) دانشگاه میتوانند با ارایه یکی از مدارک زیر مدارک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت ، دانشنامه و ریزنمرات قابل ترجمه خود را دریافت نمایند.

۱ کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت معافیت دایم
۲ کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن ( بدون غیبت اولیه )
۳ گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – آموزش و پرورش – سازمان کشتیرانی ج.ا.ا – آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمانهای مذکور(موضوع مواد ۶-۷-۸-۹ قانون وظیفه عمومی) .
۴ گواهی نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور
۵ گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت اولیه
۶ برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
۷ گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر با ذکر شماره معافیت
۸ گواهی های صادره از سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استانها (و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج) مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها (سه برادری – موارد خاص و ... ) یا کارت پایان خدمت می باشد(خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده) و کارت وی در حال صدور است
 ضمنا تحویل مدارک تحصیلی به افراد ذینفع موکول به تعیین تکلیف بدهی های مالی دوران تحصیل آنان است.
* دانشجویان توجیه گردند قبل از فارغ التحصیلی بایستی پیگیر رفع نواقص احتمالی در پرونده خود باشند(اعم از آموزشی یا نقص مدارک) تا در دریافت بموقع برگ لغو معافیت تحصیلی و معرفی بموقع خود به وظیفه عمومی با مانعی مواجه نگردند.
*لازم بذکر است در صورتیکه شخص دیگری غیر از فارغ التحصیل جهت دریافت مدرک تحصیلی مراجعه کند به غیر از همراه داشتن یکی از مدارک فوق وکالت محضری از طرف فارغ التحصیل الزامی است.
* جهت اخذ مدرک دانشنامه ارایه گواهینامه موقت الزامی است.