Englishwidth=4پورتال دانشگاه
عکس روز
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکنندگان امروز ٤
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ٥
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز ١١۰١۰
تعداد کاربران بر خط ١٨
مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات در حال حاضر دارای 8 آزمایشگاه به شرح ذیل است

آزمایشگاههای تحقیقاتی
1 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
2 آزمایشگاه شیمی خوردگی
3 آزمایشگاه شیمی آلی
4 آزمایشگاه شیمی رنگ
5 آزمایشگاه شیمی تجزیه فلزات
6 آزمایشگاه تصفیه پساب های صنعتی
7 آزمایشگاه شیمی عمومی
8 آزمایشگاه شیمی فیزیک

همچنین دارای  2 کارگاه تخصصی به شرح ذیل می باشد :

کارگاههای تحقیقاتی
1 کارگاه کنترل فرایند
2 کارگاه عملیات واحد

که شرح مختصر کاربرد تجهیزات موجود  در آزمایشگاه ها و کارگاه ها به شرح زیر است:

1- آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی:

دارای دستگاههای شناسایی پیشرفته مواد به شرح زیر است:

ردیف دستگاه نام اختصاری کاربرد
1 Gas Chromatography with  Hydrogen Generator
G.C. در صنایعی چون داروسازی ، کاربردهای زیست محیطی در سنجش آلودگیها
2 UV/VIS double beam Spectrometer UV/VIS اندازه گیری یونهای فلزی
3 Flame Photometer
اندازه گیری یونهای فلزی
4 FT-IR  Spectrometer FT-IR  سنجش کیفی ترکیبات آلی
5 کوره الکتریکی Exiton   با حداکثر دمای 1200 درجه

ضمنا مجموعه آزمایش های قابل اجرا در این آزمایشگاه عبارتند از:

آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
1 بررسی قانون بیر- لامبرت
2 طیف سنجی ملکولی
3 روش نشر اتمی
4 اسپکتروفتومتر ناحیه مرئی
5 تجزیه کیفی و کمی با طیف سنجی ماوراءبنفش
6 تجزیه سنیتیکی
7 تفکیک متیلن بلوو فلئور سئین به روش کرماتو گرافی ستونی
8 گاز کروماتوگرافی
9 کروماتوگرافی لایه نازک
10 رابطه مابین سه عامل اصلی در کروماتوگرافی جذب سطحی

2-آزمایشگاه شیمی خوردگی

در این آزمایشگاه شرایط مورد نظر در محیط های صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی شبیه سازی شده و عوامل ایجاد و رفع خوردگی در فلزات بررسی می شود . این بخش دارای دستگاه های شناسایی پیشرفته مواد به شرح زیر است:

ردیف دستگاه مدل کاربرد
1 Electroanalyzer Sama500 ترسیب و آنالیز یونهای فلزی
2 Electrochemical cells   شبیه سازی مکانیسم خوردگی
3 pH متر های با دقت 0.01 Metrohm سنجش تغییر pH محیط
4 مولتی متر و منابع تغذیه   تامین جریان خوردگی در مدار

3- آزمایشگاه شیمی آلی 3

دارای امکانات پیشرفته تولید و شناسائی ترکیبات آلی به شرح زیر است:

انواع ستون های تقطیر مواد آلی و انواع ستونهای جداسازی ، انواع شیشه آلات مورد نیاز جهت اجرای واکنش های شیمیایی و سنتز مواد آلی. ضمنا مجموعه آزمایش های قابل اجرا در این آزمایشگاه عبارتند از:

آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه شیمی آلی 3
1 واکنش احیاء : سنتز بنزوهیدرول از بنزوفنون
2 واکنش اکسایش:سنتز آدیپیک اسید از سیکلوهگزانون
3 سنتز اکسیم
4 ایزومریزاسیون (Isomerizasion)
5 دی آزودار کردن (Diazotisation)
6 نوآرایی بکمن
7 تفکیک متیلن بلوو فلئور سئین به روش کرماتو گرافی ستونی
8 واکنش کانیزارو
9 واکنشهای تراکمی
10 صابون و مواد پاک کننده
11 تهیه استانیلید

 

4-آزمایشگاه شیمی رنگ

 
Powered by DorsaPortal