پورتال دانشگاه

گروه مهندسی ساخت و تولید

دکتر صادق رحمتی
دکتر امید آقابابائی
مهندس حمیدرضا اشرفی
دکتر سعید دانشمند
مهندس اکبر حجتی
مهندس اسماعیل عابدی
مهندس احمد حقانی

گروه مهندسی مکانیک خودرو

مهندس سعید هادیان
مهندس جواد آرامی
دکتر حسن غفوری ورزنه
دکتر شهرزاد آذری
دکتر امید قهرایی
مهندس سعید صالحی

 گروه مهندسی حرارت و سیالات
 
دکتر شعیب محجوب
مهندس علیرضا بهرامی
مهندس مهدی نجفیان
مهندس افشین عابدی
Powered by DorsaPortal